Våra handlingar orsakar ofta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar. För att motverka detta måste vi alla ta klimatansvar och minska våra utsläpp av växthusgaser. Men att minska sina utsläpp är ofta en process som tar tid och kräver ibland en omställning på samhällsnivå.

Kontakta oss i fall ni vill ha hjälp med råd kring klimatkompensering. Här kommer även några klimatsmarta tips från Klimatkompensera, se länken nedan.

Länk: 5 B som tumregel